W Domu o Pałacu

powiększ

Informacje od organizatora:

W lipcu 2015 roku Pałac Kultury i Nauki obchodził okrągłą, sześćdziesiątą rocznicę urodzin. Był to pretekst do wielu wydarzeń związanych z tą ważną dla Warszawy budowlą; ukazało się także sporo publikacji poświęconych wielkiemu jubilatowi, w tym wydana przez Muzeum Warszawy książka Michała Murawskiego „Kompleks Pałacu. Życie społeczne stalinowskiego wieżowca w kapitalistycznej Warszawie”.

Jako wydawca jednej z „pałacowych” publikacji, Muzeum Warszawy postanowiło zorganizować wydarzenie gromadzące większość publikacji na temat Pałacu. Na spotkanie zaprosiliśmy autorów czterech z nich i współredaktorkę piątej, będącej zbiorem tekstów wielu wybitnych autorów. Ponieważ te książki podchodzą do tematu w bardzo różny sposób i od bardzo różnych stron, spotkanie z ich twórcami pozwoli uczestnikom na dogłębne poznanie wielu aspektów wielkiego jubilata.

W spotkaniu udział wezmą:

Magdalena Stopa – autorka książki „Przed wojną i pałacem”, opisującej historię kwartału ulic, które zniknęły z mapy Warszawy wraz z budową Pałacu Kultury i Nauki (wyd. Dom Spotkań z Historią)

Beata Chomątowska – autorka odkrywającej duszę i tożsamość PKiN-u książki „Pałac. Biografia intymna” (wyd. Znak),

Magdalena Budzińska – współredaktorka antologii „Jako dowód i wyraz przyjaźni” gromadzącej kilkadziesiąt tekstów z okresu obejmującego ponad sześćdziesiąt lat jego istnienia, w tym m.in. autorstwa Hanny Krall, Olgierda Budrewicza czy Mariusza Szczygła (wyd. Czarne),

twórca fotograficznej książki „PKiN” Jacek Fota, który z aparatem fotograficznym przemierzył niedostępne z ulicy pomieszczenia i tajemne przejścia w Pałacu (wyd. Centrum Architektury)

i Michał Murawski – autor rozprawy naukowej „Kompleks Pałacu. Życie społeczne stalinowskiego wieżowca w kapitalistycznej Warszawie”, będącej tłumaczeniem pracy doktorskiej, obronionej przez autora na Uniwersytecie w Cambridge (wyd. Muzeum Warszawy).

Spotkanie poprowadzi Bogna Świątkowska, a wszystkie książki będzie można nabyć na miejscu.

Partnerzy wydarzenia: Dom Spotkań z Historią, Wydawnictwo Czarne, Znak, Centrum Architektury, księgarnia Moda na Czytanie.