Pogotowie Projektowe / Pokaż portfolio

Pogotowie Projektowe to cykliczne, organizowane dwa razy do roku wydarzenie adresowane do studentów architektury i urbanistyki. Spotkania odbywają się w formule przeglądu portfolio: półgodzinnych indywidualnych konsultacji, będących okazją do wymiany poglądów i doświadczeń między zaproszonymi do udziału recenzentami (architektami nie będącymi wykładowcami Wydziału Architektury) a studentami.
Naszym założeniem jest współpraca przy każdej edycji z inną pracownią projektową, goszczącą przegląd i kilku zaproszonych recenzentów w swojej siedzibie. Konsultacje umożliwiają uczestnikom poszerzenie wiedzy o przyszłym zawodzie i nawiązanie kontaktów ze środowiskiem zawodowym.

W projekcie dotychczas jako recenzenci wzięli udział:

Pogotowie Projektowe Jesień 2011 (współorganizator: Grupa 5 Architekci): Krzysztof Mycielski, Michał Leszczyński, Mikołaj Kadłubowski, Rafał Zelent i Roman Dziedziejko (Grupa 5 Architekci) oraz Jerzy Szczepanik-Dzikowski (JEMS Architekci); Aleksandra Wasilkowska; Wojciech Popławski (OP Architecten)

Pogotowie Projektowe Wiosna 2012 (współorganizatorzy: WWAA, Projekt Praga): Natalia Paszkowska, Marcin Mostafa (WWAA); Karolina Tunajek, Marcin Garbacki (Projekt Praga) oraz Małgorzata Kuciewicz (Grupa Centrala); Marcin Kwietowicz; Jan Sukiennik (137 kilo); Henryk Łaguna (MAAS); Wojciech Popławski (OP Architecten).

Pogotowie Projektowe Jesień 2012 (współorganizator: SARP): Krzysztof Banaszewski (Grupa Centrala), Marta Frejda i Michał Gratkowski (MOKO Architects), Włodzimierz Mucha (Bulanda i Mucha Architekci), Tomasz Osięgłowski (Ultra Architects, Poznań), Dorota Sibińska i Filip Domaszczyński (XY Studio), Karolina Tunajek i Marcin Garbacki (Projekt Praga), Aleksandra Wasilkowska, Łukasz Wojciechowski (VROA, Wrocław)