Przekierowanie. O zmianie w architekturze.

Wystawa programu głównego oraz blok prelekcji „Sześć wykładów o zmianie w architekturze” przygotowane na 5. Międzynarodowy Festiwal Łódź Design, 20-30 października 2011, Łódź

Kuratorzy: Agnieszka Rasmus-Zgorzelska, Aleksandra Stępnikowska, Jarosław Trybuś

Na wystawie pokazaliśmy kilkadziesiąt zrealizowanych projektów architektonicznych, urbanistycznych lub artystycznych z całego świata, które są odpowiedzią na najważniejsze wyzwania współczesności. Nie pokazaliśmy wizji architektów, które istnieją jedynie w ich komputerach, w postaci atrakcyjnych wizualizacji. Interesowały nas wyłącznie istniejące rozwiązania, nawet jeśli są tylko eksperymentami i jednorazowymi przedsięwzięciami. Na wystawie Przekierowanie odeszliśmy od typowego dla wystaw architektury nacisku na estetykę.
Do bloku „Sześć wykładów o zmianie w architekturze” zaprosiliśmy architektów, publicystów i artystów z Polski i zza granicy, praktykujących lub prowadzących krytyczną refleksję na temat zmian w architekturze wynikających z demografii, problemów społecznych czy ekonomicznych współczesnego świata.

Opis kuratorski:

Architektura jest w kryzysie.
Skończyła się epoka systemów organizujących całokształt życia człowieka i niosących w dziedzinie architektury gotowe recepty na poprawę bytu, jak maszyny do mieszkania czy całościowo zaplanowane miasta. Lawinowy przyrost ludności powoduje zwiększenie produkcji architektonicznej na niespotykaną dotąd skalę. Budownictwo podlega coraz szybszemu technologicznemu liftingowi. Tempo zmian pogłębia dezorientację. Niezmienną cechą architektury wciąż pozostaje sztywność i odporność na przekształcenia. To stawia pod znakiem zapytania przyszłą użyteczność powstających budynków i osiedli ludzkich, zwłaszcza w kontekście nowych problemów współczesnych społeczeństw, jak przeludnienie, nadciągający globalny kryzys surowcowy, pogłębianie się różnic społecznych czy zanieczyszczenie środowiska.
Czy współczesna architektura ma pomysł na siebie? Spontanicznie, często oddolnie, pączkują nowe idee, które być może wskażą kierunki zmian. Przekierowania dokonują się tu i teraz: testom poddawane są pomysły na ekologiczne życie, eksperymentalne modele edukacji i pracy, prototypowe systemy kalkulacji danych takie, jak dataizm czy nowe formy partycypacji społecznej w projektowaniu miast. Nie wiadomo dokąd te zjawiska nas doprowadzą. Warto jednak przyjrzeć się im jako próbom zaradzenia kryzysowi. Zamiast gotowych odpowiedzi, prezentujemy wiele podpowiedzi.